Preclenie tovaru a právna pomoc

Zastrešíme colné konanie a preveríme či produkt spĺňa všetky právne požiadavky.

#

Naši špecialisti preveria vopred aké clo aj certifikáty sa vzťahujú na váš tovar pri importe, aby ste sa vyhli akýmkoľvek problémom na colnici.

Pri importe tovaru sa žiadne zásielky nevyhnú colnému konaniu, z ktorého môže byť zdĺhavý proces alebo nepríjemne predraží nákup. V rámci našich služieb preto vopred preverujeme aké clo a požiadavky sa na váš tovar vzťahujú a taktiež Vás budeme zastupovať pri preclievaní, aby vám nevznikli žiadne starosti.

50 klientov

je spokojných s našimi službami.

300,000

hodnota dovezeného tovaru.

-24 %

z nákladov priemerne ušetria naši klienti.

Ako prebieha tento proces:
  • Overíme, či má váš produkt povolenie na predaj v EÚ
  • Zistíme, aká výška cla sa na váš produkt vzťahuje
  • Vyžiadame od dodávateľa všetky potrebné certifikáty
  • Preveríme, či sa na váš produkt nevzťahujú dovozné obmedzenia
  • Zastrešíme celé colné konanie

Pri dovoze tovaru sa mnoho slovenských firiem obáva právnych noriem. V Ecosame preto naši právnici overia či váš produkt má povolenie na predaj v EÚ a za akých podmienok. 

Pravidelne sledujeme nové vyhlášky a novely zákona, aby sme sa uistili, že váš produkt spĺňa všetky požiadavky pre predaj v EÚ.

Máte záujem o našu službu? Kontaktujte nás

Kontaktný formulár